Realizacje

W tym miejscu znajdują się realizacje wykonane przez naszą firmę.


Akademi Praski

Sztukateria okien, gzymsy elewacyjne, bazy i głowice pilastrów wykonane przez nas wg projektu. Budynek w Warszawie - Akademik Praski.  https://www.facebook.com/akademikpraski

Hotel Mela Verde w Zakręciu

Wykonaliśmy nietypową sztukaterię na elewację hotelu Mela Verde w Zakręcie. Ozdobne panele oraz podparapetniki na parterze oraz delikatny gzyms wokół okien na piętrze. Wszystko wg projektu właściciela. Świetny efekt. Prezentowane zdjęcia pochodzą ze strony hotelu www.hotelmelaverde.pl.

Willa w Belgii

Budynek w Belgii. Wykonane przez naszą firmę gzymsy koronujące /też w łuku/, gzymsy cokołowe, gzymsy międzypiętrowe, nadokienniki, podokienniki. Wszystkie detale wg rysunków i prjektu architekta.

Sztukateria na garażu

Ten obiekt znajduje się obok pięknego dworku w Dzierążni.  Właściciel chciał, aby stanowił harmonijną całość z głównym budynkiem. Wykorzystaliśmy bonie, listwy naokienne i delikatny gzyms podbitkowy. Jak więc widać, także pomieszczenia gospodarcze mogą się świetnie prezentować.